ข้าม ข่าวและประกาศ

ข่าวและประกาศ

รูปภาพของAdmin User
ข้อตกลงเบื้องต้น/เกณฑ์ในการเข้าร่วมโครงการ
โดย Admin User - Friday, 17 March 2017, 11:02AM
 

“ข้อตกลงเบื้องต้น/เกณฑ์ในการเข้าร่วมโครงการ”

(สำหรับคณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) ประจำปีงบประมาณ 2560”)

  

 
รูปภาพของAdmin User
ประกาศ
โดย Admin User - Friday, 21 October 2016, 11:12AM
 

หากอาจารย์ไม่สามารถเข้าสู่ระบบ หรือเข้าใช้งานบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) ได้ ติดต่อ 

งานพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน

สำนักคอมพิวเตอร์ (อาคารบูรณวิทยาการ ตึก 27 ชั้น 3 ห้อง 27.03.01)

โทรศัพท์ : 044-009-009 ต่อ 2735,2736

-------------------------------------------------------------------------...

อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
(14 คำ)